vlastnosti přírodních materiálů

Rukama, srdcem, unikátní technologií a z přírodních materiálů.

1 dřevo, živý materiál

Rukama, srdcem, unikátní technologií a z přírodních materiálů. Tak vznikají produkty značky TON. Jejich originalitu potvrzuje řada přirozených vlastností, vázaných na životní cykly dřevin, živočichů a ruční zpracování. Poznejte jejich příběh. 

2 růst

Dřevo vzniká z kambia, vrstev buněk mezi dřevem a kůrou. Ty se dělí a na své vnější straně vytváří kůru, na vnitřní, která přibývá rychleji, buňky dřeva. V našem klimatickém pásu se jeho činnost před zimním obdobím zastaví a začne opět až na jaře – díky tomu můžeme v řezu pozorovat letokruhy. 

3 textura dřeva

Textura dělá z každého produktu originál. Určuje ji anatomická stavba dřeva (například letokruhy, dřeňové paprsky), jeho barva, lesk a způsob, jakým se provádí řez. Složitější stavbu a tedy i rozmanitější kresbu mají listnaté dřeviny. Nejvýraznější textura vzniká při řezech tangenciálních, v podélné ose dále od dřeně. 

4 dřeňové paprsky

Dřeňové paprsky jsou přirozeným jevem dřeva, tvoří jej z 5 až 10 %. Díky jejich buňkám, které se orientují kolmo na letokruhy, se mohou živiny dostat z lýka do dřeva a dřeně. Mají také funkci zásobní – ukládají energeticky bohaté látky jako škroby a tuky. Jejich výskyt v kresbě zaručuje, že se jedná o masiv, nikoliv o napodobeninu či překližku. Ty nejširší, dobře viditelné pouhým okem, se vyskytují například u buku a zejména dubu. Při radiálním řezu, který prochází přesně podélnou osou kmene, dřeňové paprsky vytvářejí typické plošky, kterým se pro lesk v určitém úhlu lidově přezdívá zrcadélka. 

5 suky

Suk vzniká obrostením odumřelé či základu nové větve dřevem. Nejvíce jich mají dřeviny jehličnaté, největší velikosti naopak dosahují u stromů listnatých, zejména buku a dubu. Ačkoliv mohou ovlivňovat výtěžnost, jsou v nábytkářství vítaným dekoračním prvkem. Jejich kvalita se odvozuje z barvy. Pokud jsou tmavší než okolní dřevo, je suk zdravý a v dobrém stavu. U našich výrobků se můžete setkat pouze s drobnými zarostlými suky, které potěší oko a zároveň nenaruší kvalitu dřeva. 

6 barevnost dřeva

O zbarvení dřeva se starají jeho stavební komponenty a zároveň také celá řada faktorů jako světlo, vlhkost vzduchu, podnebí. Dřeviny mírného pásma jsou proto obvykle světlejší, tropické mají naopak výrazné barvy. Barva dřeva však není nikdy stálá. Ovlivňuje ji ovzduší, zvláště ultrafialové paprsky nebo napadení škůdci. 

6.1 dokončení v oleji – buk

Jednotlivé komponenty z bukového dřeva reagují na zvolenou technologii zpracování rozdílně. Tato přirozená vlastnost způsobuje odlišné zabarvení dílů. Dokončení povrchové úpravy olejováním tyto nuance zvýrazní. Barevnost dřeva jednotlivých dílů se bude samovolně a přirozeně sjednocovat působením slunečního záření a oxidací v průběhu měsíců. 

6.2 dokončení v oleji – dub

Dubové dřevo má krásnou kresbu, která je ještě více podtržena dokončením v oleji. Technologické zpracování jednotlivých komponentů nemá vliv na barevnost dřeva – zůstává na celém povrchu produktů téměř jednotná. Působením světla a ovzduší se však postupem času mění, proto vznikají barevné rozdíly mezi produkty, které byly zakoupeny v různých časových obdobích. 

7 život dřeva

Dřevo je živý materiál. Neustále dýchá a reaguje na okolí. Negativní vliv na jeho tvar má nestandartní vlhkost prostředí (menší než 40 %, nebo naopak větší než 60 %), změny barevných odstínů či praskání zase ovlivňuje přímé sluneční záření nebo tepelné zdroje (krby, kamna, topení). Dopřejte mu vhodnou péči, odvděčí se vám svou jedinečností. 

8 vliv technologie

Kromě přirozených vlastností materiálů ovlivňují vzhled produktu také technologické postupy. Jejich specifika a vysoký podíl ruční práce jsou dalšími faktory, které určují originalitu výrobků TON. 

9 antikové barvy

U dokončení dřeva jsou svými vlastnostmi speciální antikové barvy. Na povrchu se jimi ručně vytváří patina a ta není barevně nikdy sourodá. Každý kus židle je tedy unikátní svou finální podobou. 

10 kůže

Kůže plní řadu důležitých funkcí – jsou v ní uloženy smyslové receptory, udržuje teplotu těla, skladuje tuk, vylučuje chemické látky. Tělo také chrání před vnějšími vlivy, jako je působení škodlivých látek, mikroorganismů nebo UV záření. Všechny tyto přirozené procesy, společně se stárnutím, se pak projevují na jejím zhledu, který není nikdy homogenní. Na kůži lze pozorovat jizvy, záhyby, výpalky či vady způsobené dalšími živočichy. Pokud je však kůže vybrána pečlivě, zaručuje dlouhou životnost, snadnou údržbu i na dotek příjemné vlastnosti povrchu. V TONu používáme usně z hovězího dobytka, které jsou díky rozměrům plochy vhodné i k pokrytí větších dílců. Vždy vybíráme takové kusy, které neobsahují vady ohrožující kvalitu a nenarušují vzhled fi nálního produktu. Čalounění tak obsahuje maximálně drobné vrásky, které potvrzují, že se nejedná o uměle vytvářenou koženku, ale opravdovou kůži. 

11 rákos

U produktů z klasické ohýbané řady je možné zvolit v sedáku či opěrce rákosový výplet. Technologie, vyvinutá z košíkářství, se začala používat již ve starověku. Svůj rozkvět zažila ve viktoriánské době a později také díky ručně ohýbaným židlím. Nábytek je díky ní lehčí a vzdušný, což lze pocítit nejen opticky, ale také při sezení v letních měsících. Základní surovinou pro výrobu rákosového koberce je velmi pevný vnější plášť ratanového stonku. Ten se následně ručně třídí, krájí a zapravuje. Zhruba každých 15 až 30 centimetrů lze na jeho povrchu pozorovat malá znaménka, která jsou pozůstatkem listového řapíku. Další známkou, že se nejedná o umělý materiál, je třepení mikroskopických vláken od zapletených stonků. Ještě před zabalením je však ručně oddělujeme za pomoci elektrického strojku. Tuto údržbu můžete dle uvážení provést v budoucnu také. 

12 šibry

Ruční ohýbání je velmi náročný technologický proces. Jedním z jeho specifik jsou šibry. Vznikají při ohýbání do velkých rádiusů a jsou dány průběhem vláken. Ty se musí během procesu vyrovnat se silným pnutím, což někdy způsobí otevírání dřeva na vnější straně. Díky zkušeným zaměstnancům se nám daří kusy, kde by tento jev mohl ohrozit kvalitu, vyřadit. Šibry, které jsou pouze povrchového rázu, se zapravují podlepením a zafixováním. Po následném vybroušení je židle na dotek zcela hladká a nehrozí, že by se prasklina opakovaně projevila. Ve světlém odstínu moření však může být v těchto místech při bližším pohledu patrná tmavá linka ve tvaru písmene v, která ovšem často splyne s kresbou dřeva a nemá vliv na pevnost a užitné vlastnosti výrobku. 

13 ekologie

Přírodních materiálů si velmi vážíme, a proto dbáme na jejich šetrné využívání během celého výrobního procesu. Díky systematickému školení zaměstnanců a důsledným interním auditům snižujeme množství nevyužitelných odpadů. Cílem environmentální politiky TON totiž není pouze splňovat legislativou dané limity, ale jít na hranice minimálního zatížení krajiny. To se nám daří i v oblasti ochrany ovzduší a nakládání s odpadními vodami. Používáním vodou ředitelných nátěrových hmot minimalizujeme množství emisí organických sloučenin, které nepříznivě působí na imunitní systém člověka. Naši snahu o práci v souladu s přírodou završuje certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001.