Zpět

ekologie

13

Přírodních materiálů si velmi vážíme, a proto dbáme na jejich šetrné využívání během celého výrobního procesu. Díky systematickému školení zaměstnanců a důsledným interním auditům snižujeme množství nevyužitelných odpadů. Cílem environmentální politiky TON totiž není pouze splňovat legislativou dané limity, ale jít na hranice minimálního zatížení krajiny. To se nám daří i v oblasti ochrany ovzduší a nakládání s odpadními vodami. Používáním vodou ředitelných nátěrových hmot minimalizujeme množství emisí organických sloučenin, které nepříznivě působí na imunitní systém člověka. Naši snahu o práci v souladu s přírodou završuje certifikát systému environmentálního managementu ISO 14001.