Zpět

kůže

10

Kůže plní řadu důležitých funkcí – jsou v ní uloženy smyslové receptory, udržuje teplotu těla, skladuje tuk, vylučuje chemické látky. Tělo také chrání před vnějšími vlivy, jako je působení škodlivých látek, mikroorganismů nebo UV záření. Všechny tyto přirozené procesy, společně se stárnutím, se pak projevují na jejím zhledu, který není nikdy homogenní. Na kůži lze pozorovat jizvy, záhyby, výpalky či vady způsobené dalšími živočichy. Pokud je však kůže vybrána pečlivě, zaručuje dlouhou životnost, snadnou údržbu i na dotek příjemné vlastnosti povrchu. V TONu používáme usně z hovězího dobytka, které jsou díky rozměrům plochy vhodné i k pokrytí větších dílců. Vždy vybíráme takové kusy, které neobsahují vady ohrožující kvalitu a nenarušují vzhled fi nálního produktu. Čalounění tak obsahuje maximálně drobné vrásky, které potvrzují, že se nejedná o uměle vytvářenou koženku, ale opravdovou kůži.