Zpět

růst

2

Dřevo vzniká z kambia, vrstev buněk mezi dřevem a kůrou. Ty se dělí a na své vnější straně vytváří kůru, na vnitřní, která přibývá rychleji, buňky dřeva. V našem klimatickém pásu se jeho činnost před zimním obdobím zastaví a začne opět až na jaře – díky tomu můžeme v řezu pozorovat letokruhy.