Zpět

šibry

12

Ruční ohýbání je velmi náročný technologický proces. Jedním z jeho specifik jsou šibry. Vznikají při ohýbání do velkých rádiusů a jsou dány průběhem vláken. Ty se musí během procesu vyrovnat se silným pnutím, což někdy způsobí otevírání dřeva na vnější straně. Díky zkušeným zaměstnancům se nám daří kusy, kde by tento jev mohl ohrozit kvalitu, vyřadit. Šibry, které jsou pouze povrchového rázu, se zapravují podlepením a zafixováním. Po následném vybroušení je židle na dotek zcela hladká a nehrozí, že by se prasklina opakovaně projevila. Ve světlém odstínu moření však může být v těchto místech při bližším pohledu patrná tmavá linka ve tvaru písmene v, která ovšem často splyne s kresbou dřeva a nemá vliv na pevnost a užitné vlastnosti výrobku.