Zpět

textura dřeva

3

Textura dělá z každého produktu originál. Určuje ji anatomická stavba dřeva (například letokruhy, dřeňové paprsky), jeho barva, lesk a způsob, jakým se provádí řez. Složitější stavbu a tedy i rozmanitější kresbu mají listnaté dřeviny. Nejvýraznější textura vzniká při řezech tangenciálních, v podélné ose dále od dřeně.