ekologie

Přírodních materiálů si velmi vážíme, a proto dbáme na jejich šetrné využívání během celého výrobního procesu. Díky systematickému školení zaměstnanců a důsledným interním auditům snižujeme množství nevyužitelných odpadů. Cílem environmentální politiky TON totiž není pouze splňovat legislativou dané limity, ale jít na hranice minimálního zatížení krajiny. To se nám daří i v oblasti ochrany ovzduší a nakládání s odpadními vodami. Používáním vodou ředitelných nátěrových hmot minimalizujeme množství emisí organických sloučenin, které nepříznivě působí na imunitní systém člověka. Naši snahu o práci v souladu s přírodou potvrzujeme i certifikáty PEFC a ISO.

PEFC
Jsme držiteli certifikátu PEFC. Záleží nám na tom, aby i další generace mohly žít obklopeny lesy alespoň v takovém rozsahu a stavu, jaký máme my dnes. Proto náš nábytek a nábytkové díly vyrábíme ze dřeva certifikovaného PEFC. Při jeho těžbě se respektují nejvyšší ekologické, sociální a etické normy.

ISO
Jsme držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO 9001 a certifikátu systému environmentálního řízení ISO 14 001.

Překližka pro výrobu sedacího nábytku
Jsme držiteli certifikátu Překližka pro výrobu sedacího nábytku potvrzujícího nízký obsah formaldehydu třídy E1.