Zpět

1945

Po druhé světové válce, kdy byla továrna vedena říšským správcem, byl vzhledem k poválečným změnám podnik znárodněn.