jan padrnos

Původní profesí strojní inženýr začal během studia inklinovat k architektuře. Po promoci, začátkem 90. let, pracoval v architektonickém ateliéru, poté u renomované zahraniční nábytkářské společnosti. V druhé polovině 90. let spolupracoval s firmou Tunnel. V roce 2000 založil vlastní společnost BLACKBOX s.r.o., která se stala výhradním výrobcem jeho návrhů.

Účastnil se přehlídek českého designu a jeho tvorba je zastoupena například ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Národním technickém muzeu či Severočeského muzea v Liberci. Jeho práce byly vybrány na biennále designu v Saint-Etiénne (2002) a SaloneSateillite (2003) v Miláně.

navržené produkty