Zpět

Prohlášení ke ztrátě značky Thonet

Ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem má svou tradici od roku 1861. Za tuto dobu továrna několikrát prošla změnou vlastnictví i názvu. Z Gebrüder Thonet v roce 1924 po spojení s akciovou společností Kohn-Mundus na THONET-MUNDUS, po vzniku národního podniku v roce 1946 zpět na THONET. Poslední změna se uskutečnila v roce 1953, kdy vznikl název TON. Je zkratkou slov Továrny na Ohýbaný Nábytek.

S proslulým a magickým slovem Thonet nás spojuje stejná technologie i zakladatel výroby v Bystřici pod Hostýnem. Úřad průmyslového vlastnictví shledal naše používání ochranné známky THONET jako nedostatečné. Rozhodnutí nepovažujeme za problematické, protože celosvětově se naše firma profiluje pod značkou TON se čtrnáctkou v logu. To, že se vyrábí v Bystřici pod Hostýnem ohýbaný nábytek nejdéle na světě, nám však nikdo zrušit nemůže. A naši inovativnost v ručně ohýbaném nábytku, která hraje v posledním desetiletí celosvětově prim, nechť posoudí každý sám.