Zpět

Procesní / průmyslový inženýr m/ž

Popis pracovní pozice:

 • Analýza a hodnocení výrobních i nevýrobních procesů ve firmě
 • Účast na projektech zaměřených především na:
  • modelování nových výrobních i nevýrobních procesů firmy
  • zvyšování produktivity, zlepšování stávajících procesů v podniku, eliminaci plýtvání
  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ergonomii
  • zvyšování kvality výstupů
 • Sběr dat, jejich analýza a vyhodnocení, následně návrh okamžitých nebo trvalých opatření vedoucích ke zlepšení procesu
 • Zpracování zpráv, diagramů, grafů pro hodnocení procesů a informování zaměstnanců
 • Tvorba standardů procesů
 • Definování cílů, harmonogramu, předpokládaných výnosů a nákladů projektu, rozpočtu projektu, kontrola dodržování harmonogramu a průběžné vyhodnocování cílů
 • Vzdělávání a trénink zaměstnanců v oblasti zlepšování procesů
 • Spolupráce s dalšími úseky: výroba, technologie, investice, nákup, údržba, ICT
 • Účast na interních auditech

Požadujeme:

 • Znalost metod průmyslového/procesního inženýrství a štíhlé výroby
 • Velmi dobrou znalost produktů Microsoft Office (především excel, dále word a power point)
 • Velmi dobré komunikační schopnosti
 • Proaktivitu, samostatnost v řešení úkolů, spolehlivost a pečlivost
 • Orientaci na výsledek, plnění cílů a úkolů
 • Schopnost komunikovat v anglickém jazyce
 • Řidičský průkaz skupiny B a řidičské zkušenosti
 • Znalost norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 je výhodou, ne podmínkou

Co nabízíme:

 • Fajn plat, samozřejmě
 • Práci v týmu a firmě, kde jsou lidé rádi
 • Možnost dostat k zajímavým lidem a kontaktům
 • Možnost posunout dál značku, známou více jak v 60 zemích světa

Kdo vlastně jsme?

Jsme česká nábytkářská společnost, která pracuje s více než 150 let starou technologií a kombinuje ji s moderními výrobními postupy.
Jsme milovníci tradičních tvarů i inovativního designu, který kromě České republiky vozíme do 60 zemí světa.
Jsme tým lidí, kteří jsou na svou práci pyšní a dávají jí kus sebe.
Jsme TON.

 

Kontaktní osoba:

Helena Kohoutková
hr business partner
helena.kohoutkova@ton.cz

TON a.s.
Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně podle platných právních předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Správcem osobních údajů je společnost TON a.s., Michaela Thoneta 148, 76861 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 49970585, DIČ: CZ49970585. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně (dále jen „TON“).

Na této korespondenční adrese a také na e-mailu gdpr@ton.eu můžete kontaktovat osobu pověřenou dohledem nad bezchybným nakládáním s osobními údaji. Veškeré poskytnuté materiály (životopis, motivační dopis a jiné) slouží pouze k personálním účelům a budou zpracovány v souladu s veškerými legislativními a interními normami společnosti TON a.s.

otevřené pracovní pozice

Procesní / průmyslový inženýr m/ž

Zde přetáhněte soubory

  Vybrat soubory ...