Zpět

Příprava materiálu

1

Od podzimu do jara naskladňujeme do venkovních bazénů bukovou kulatinu, kterou při teplotě vzduchu vyšší než 15 °C nepřetržitě svlažujeme vodou. Před vstupem do výrobního procesu dřevo setrvává několik dní v menších kádích, kde dochází díky řízenému působení vodní páry k jeho plastifikaci. Po vyjmutí se kulatina zbavuje kůry a řeže na dané délky.