back

Nizhniy Novgorod

Authorized reseller

OOO DUM

Nizhne-Volzhskaya naberezhnaya 6/1
Nizhniy Novgorod
603001
Navigate

M +7 903 043 0770
P +7(831) 430 75 87
E info@dumgallery.com
W www.dumgallery.com

Business hours

Mon 10:00 - 19:00
Tue 10:00 - 19:00
Wed 10:00 - 19:00
Thu 10:00 - 19:00
Fri 10:00 - 19:00
Sat 10:00 - 19:00

Store manager

Vera Gorokhova