Wstecz

ekologia

13

Surowce naturalne traktujemy z szacunkiem i dbamy o ich oszczędne użycie w procesie produkcyjnym. Dzięki systematycznym szkoleniom pracowników oraz rygorystycznym audytom wewnętrznym staramy się zmniejszyć ilość bezużytecznych odpadów. Celem polityki ekologicznej TON jest nie tylko spełnianie prawnie nałożonych ograniczeń, ale także dążenie do minimalnego obciążenia środowiska naturalnego. Dziś możemy pochwalić się sukcesem w dziedzinie gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Zastosowanie farb na bazie wody zmniejsza poziom emisji związków organicznych, które negatywnie wpływają na układ odpornościowy człowieka. Nasze starania o pracę w zgodzie z naturą potwierdza certyfi kat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001.