Wstecz

wpływ technologii

8

Technologia ręcznego gięcia drewna jest unikatowym sposobem jego przetwarzania. Najczęściej stosowanym w tym procesie gatunkiem drewna jest buk, który charakteryzuje się najlepszymi właściwościami plastycznymi. Elementy drewniane wkładane są do pieca i przez kilka godzin, zależnie od średnicy, poddawane są działaniu pary nasyconej. Następnie doświadczeni pracownicy układają naparowane drewno do formy i zabezpieczają stalowym kołnierzem, który w procesie gięcia przejmuje obciążenie i zapobiega pękaniu drewna. Po wysuszeniu wygięty element jest stabilny i wytrzymały. To, że produkt jest rezultatem tego specyfi cznego procesu poznacie po zaróżowieniu drewna do którego dochodzi pod wpływem pary. Drewniane elementy o róžnych wymiarach wymagają różnego czasu parowania, a tym samym różnią się odcieniem. Efekt ten jest szczególnie widoczny przy jasnych zabarwieniach drewna. Wpływ technologii można również zaobserwować w trakcie montażu – odstęp między nogami krzeseł może się różnić nawet o dwa centymetry. Każdy element drewna w procesie suszenia oraz pod wpływem działania innych czynników zewnętrznych ma tendencję do zmiany kształtu. Jednakże, przy zachowaniu optymalnych warunków wilgotności między 40–60% wspomniane różnice są gołym okiem niezauważalne. Aby drewno dłużej zachowało swój niepowtarzalny charakter, meble należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym oraz innymi źródłami ciepła.