Wstecz

wzrost

2

Drewno powstaje z miazgi czyli tzw. kambium. Jest to warstwa nieustannie dzielących się komórek, które po zewnętrznej stronie tworzą korę drzewa. Ich wewnętrzna strona, która rośnie szybciej, tworzy komórki drewna. W naszej strefie klimatycznej proces ten ulega zatrzymaniu w okresie zimowym i wznowiony jest ponownie w okresie wiosennym. Dzięki temu na przekroju pnia możemy zauważyć pierścienie przyrostów rocznych tzw. słoje.