Odpowiedzialność społeczna

Nasze serce oddajemy nie tylko naszej pracy, ale także dzielimy się nim z innymi. W długim horyzoncie wspieramy organizacje non - profit, akcje charytatywne, współpracujemy ze szkołami, wspieramy projekty i instytucje kulturalne.

Nasze produkty wsparły m.in. Bożonarodzeniowy Bazar w Mokré Čtvrti, Nadzieję Zlin, Stonożkę, regionalną placówkę dziennej opieki dla osób starszych, Srdcerváče czy operę Jakobin w Teatrze Narodowym. Współpracujemy z uczelniami wspierając wzornictwo projektowe oraz oferujemy studentom materiał do tworzenia własnych prac.

Odpowiedzialność społeczna