Warunki dostępu do Business zone

Pobierając jakikolwiek plik (zdjęcia, 3D modele itp.) ze Business zone TON zobowiązujesz się do szanowania reputacji i marki TON oraz używania tych materiałów wyłącznie w celach promocyjnych. Każda kopia pobranych fotografii powinna posiadać logo TON w minimalnym rozmiarze 18 x 4 mm oraz symbol praw autorskich (copyright © ) odpowiedni do zdjęcia ( około 5 mm). Należy także uwzględnić nazwisko projektanta danego produktu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora TON s.a. z siedzibą pod adresem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystrice pod Hostynem, wyłącznie w celach handlowych. Dane osobowe w tym przypadku obejmują imię, nazwisko, adres stałego pobytu a także adres do korespondencji, email i numer telefonu. Administrator oświadcza, że dane osobowe będą gromadzone w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu i wykorzystywane jedynie w zgodzie z tym celem.