vlastnosti prírodných materiálov

Rukami, srdcom, unikátnou technológiou a z prírodných materiálov

1 drevo, živý materiál

Orientačné body na cestách, duchovné symboly, základy ekosystémov i okrasa. Stromy. Vďaka ich drevu máme obnoviteľný materiál s osobným príbehom. 

2 rast

Drevo vzniká z kambia, vrstiev buniek medzi drevom a kôrou. Tie sa delia a na svojej vonkajšej strane vytvárajú kôru, na vnútornej, ktorá pribúda rýchlejšie, bunky dreva. V našom klimatickom pásme sa jeho činnosť pred zimným obdobím zastaví a začne opäť až na jar – vďaka tomu môžeme v reze pozorovať letokruhy. 

3 textúra dreva

Vďaka textúre dreva je každý produkt originál. Textúru určuje anatomická stavba dreva (napríklad letokruhy, dreňové lúče), jeho farba, lesk a spôsob, akým sa vykonáva rez. Zložitejšiu stavbu a preto aj rozmanitejšiu kresbu majú listnaté dreviny. Najvýraznejšia textúra vzniká pri tangenciálnych rezoch v pozdĺžnej osi ďalej od drene. 

4 dreňové lúče

Dreňové lúče sú prirodzeným javom dreva, z celkového objemu hmoty tvoria 5 až 10 %. Vďaka ich bunkám, ktoré sa orientujú kolmo na letokruhy, sa môžu živiny dostať z lyka do dreva a drene. Majú aj zásobnú funkciu – ukladajú energeticky bohaté látky ako škroby a tuky. Ich výskyt v kresbe zaručuje, že ide o masív, nie o napodobeninu alebo preglejku. Tie najširšie, dobre viditeľné voľným okom, sa vyskytujú napríklad pri buku, ale najmä pri dube. Pri radiálnom reze, ktorý prechádza presne pozdĺžnou osou kmeňa, dreňové lúče vytvárajú typické plôšky, ktoré sa pre lesk v určitom uhle ľudovo nazývajú zrkadielka. 

5 hrče

Hrča vzniká obrastením odumretej či základu novej vetvy drevom. Najviac ich majú ihličnaté dreviny, najväčšie veľkosti však majú pri listnatých stromoch, najmä buku a dube. Hoci môžu ovplyvňovať výťažnosť, sú v nábytkárstve vítaným dekoračným prvkom. Ich kvalita sa odvodzuje z farby. Ak sú tmavšie ako okolité drevo, je hrča zdravá a v dobrom stave. Pri našich výrobkoch sa môžete stretnúť iba s drobnými zarastenými hrčami, ktoré potešia oko a zároveň nenarušia kvalitu dreva. 

6 farebnosť dreva

O sfarbenie dreva sa starajú jeho stavebné komponenty a zároveň celý rad faktorov ako svetlo, vlhkosť vzduchu, podnebie. Dreviny mierneho pásma sú preto zvyčajne svetlejšie, tropické majú naopak výrazné farby. Farba dreva však nie je nikdy stála. Ovplyvňuje ju ovzdušie, hlavne ultrafialové lúče alebo napadnutie škodcami. 

6.1 dokončenie v oleji – buk

Jednotlivé časti produktov z bukového dreva reagujú rôzne na zvolenú technológiu spracovania. Táto prirodzená vlastnost spôsobuje odlišné sfarbenie dielov. Dokončenie povrchovej úpravy olejovaním tieto nuance zvýrazní. Farebnosť dreva jednotlivých dielov sa bude samovoľne a prirodzene zjednocovať pôsobením slnečného žiarenia a oxidáciou v priebehu mesiacov. 

6.2 dokončenie v oleji – dub

Dubové drevo má krásnu kresbu, ktorá je ešte viac podčiarknutá dokončením v oleji. Technologické spracovanie jednotlivých komponentov nemá vplyv na farebnosť dreva, tá zostáva na celom povrchu produktov takmer jednotná. Pôsobením svetla a ovzdušia sa však postupom času mení, preto vznikajú farebné rozdiely medzi produktmi, ktoré boli zakúpené v rôznych časových obdobiach. 

7 život dreva

Drevo je živý materiál. Neustále dýcha a reaguje na okolie. Negatívny vplyv na jeho tvar má neštandardná vlhkosť prostredia (menej ako 40 %, alebo naopak vyššia ako 60 %), zmeny farebných odtieňov či praskanie zase ovplyvňuje priame slnečné žiarenie alebo tepelné zdroje (kozuby, kachle, kúrenie). Doprajte mu vhodnú starostlivosť, odvďačí sa vám svojou jedinečnosťou. 

8 vplyv technológie

Okrem prirodzených vlastností materiálov ovplyvňujú vzhľad produktu aj technologické postupy. Ich špecifiká a vysoký podiel ručnej práce sú ďalšími faktormi, ktoré určujú originalitu výrobkov TON. 

9 antikové farby

Pri dokončení dreva sa používajú špeciálne antikové farby. Na povrchu sa nimi ručne vytvára patina a tá nie je farebne nikdy súvislá. Každý kus stoličky má preto unikátnu finálnu podobu. 

10 koža

Koža plní viacero dôležitých funkcií – sú v nej uložené zmyslové receptory, udržuje teplotu tela, skladuje tuk, vylučuje chemické látky. Telo chráni aj pred vonkajšími vplyvmi, ako sú pôsobenie škodlivých látok, mikroorganizmov alebo UV žiarenie. Všetky tieto prirodzené procesy, spoločne so starnutím, sa potom prejavujú na jej vzhľade, ktorý nie je nikdy homogénny. Na koži možno pozorovať jazvy, záhyby, výpalky či chyby spôsobené ďalšími živočíchmi. Starostlivý výber kože však zaručuje jej dlhú životnosť, ľahkú údržbu a aj na dotyk príjemné vlastnosti povrchu. V TONe používame usne z hovädzieho dobytka, ktoré sú vďaka rozmerom plochy vhodné aj na pokrytie väčších dielcov. Vždy vyberáme také kusy, ktoré neobsahujú chyby ohrozujúce kvalitu a nenarušujú vzhľad finálneho produktu. Čalúnenie tak obsahuje maximálne drobné vrásky, ktoré potvrdzujú, že bola použitá prírodná koža, nie umelo vyrobená koženka. 

11 trstina

Pri produktoch z klasického ohýbaného radu možno zvoliť v sedadle či opierke trstinový výplet. Technológia, pôvodne používaná v košikárstve, sa začala používať už v staroveku. Rozkvet zažila vo viktoriánskom období a neskôr tiež vďaka ručne ohýbaným stoličkám. Nábytok s trstinovými časťami je ľahší a vzdušný, čo možno pocítiť nielen opticky, ale aj pri sedení v letných mesiacoch. Základnou surovinou na výrobu trstinového koberca je veľmi pevný vonkajší plášť trstinovej stonky. Ten sa ručne triedi, krája a zapravuje. Zhruba každých 15 až 30 centimetrov je možné na jeho povrchu pozorovať malé znamienka, ktoré sú pozostatkom lístkovej stonky. Ďalším znakom, že nejde o umelý materiál, je štiepenie mikroskopických vlákien od zapletených stoniek. Ešte pred zabalením ich však ručne oddeľujeme pomocou elektrického strojčeka. Túto údržbu môžete podľa uváženia robiť aj v budúcnosti. 

12 šikmé trhliny

Ručné ohýbanie je veľmi náročný technologický proces. Jedným z jeho špecifík sú šikmé trhliny. Vznikajú pri ohýbaní do veľkých rádiov a sú dané priebehom vlákien. Tie sa musia počas procesu vyrovnať so silným pnutím, čo niekedy spôsobí otváranie dreva na vonkajšej strane. Vďaka skúseným zamestnancom sa nám darí kusy, kde by tento jav mohol ohroziť kvalitu, vyradiť. Šikmé trhliny, ktoré sú iba povrchového rázu, sa zapravujú podlepením a zafixovaním. Po následnom vybrúsení je stolička na dotyk úplne hladká a nehrozí, že by sa prasklina opakovane prejavila. Pri svetlom odtieni morenia však môže byť v týchto miestach pri pohľade zblízka viditeľná tmavá linka v tvare písmena v, ktorá však často splynie s kresbou dreva a nemá vplyv na pevnosť či úžitkové vlastnosti výrobku. 

13 ekológia

Prírodné materiály si veľmi ceníme, preto dbáme na ich šetrné využívanie počas celého výrobného procesu. Vďaka systematickému školeniu zamestnancov a dôsledným interným auditom znižujeme množstvo nevyužiteľných odpadov. Cieľom environmentálnej politiky TON totiž nie je spĺňať iba legislatívou dané limity, ale ísť na hranice minimálneho zaťaženia krajiny. To sa nám darí aj v oblasti ochrany ovzdušia a nakladania s odpadovými vodami. Používaním vodou riediteľných náterových hmôt minimalizujeme množstvo emisií organických zlúčenín, ktoré nepriaznivo pôsobia na imunitný systém človeka. Našu snahu o prácu v súlade s prírodou završuje certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.