Späť

dreňové lúče

4

Dreňové lúče sú prirodzeným javom dreva, z celkového objemu hmoty tvoria 5 až 10 %. Vďaka ich bunkám, ktoré sa orientujú kolmo na letokruhy, sa môžu živiny dostať z lyka do dreva a drene. Majú aj zásobnú funkciu – ukladajú energeticky bohaté látky ako škroby a tuky. Ich výskyt v kresbe zaručuje, že ide o masív, nie o napodobeninu alebo preglejku. Tie najširšie, dobre viditeľné voľným okom, sa vyskytujú napríklad pri buku, ale najmä pri dube. Pri radiálnom reze, ktorý prechádza presne pozdĺžnou osou kmeňa, dreňové lúče vytvárajú typické plôšky, ktoré sa pre lesk v určitom uhle ľudovo nazývajú zrkadielka.