Späť

drevo, živý materiál

1

Orientačné body na cestách, duchovné symboly, základy ekosystémov i okrasa. Stromy. Vďaka ich drevu máme obnoviteľný materiál s osobným príbehom.