Späť

ekológia

13

Prírodné materiály si veľmi ceníme, preto dbáme na ich šetrné využívanie počas celého výrobného procesu. Vďaka systematickému školeniu zamestnancov a dôsledným interným auditom znižujeme množstvo nevyužiteľných odpadov. Cieľom environmentálnej politiky TON totiž nie je spĺňať iba legislatívou dané limity, ale ísť na hranice minimálneho zaťaženia krajiny. To sa nám darí aj v oblasti ochrany ovzdušia a nakladania s odpadovými vodami. Používaním vodou riediteľných náterových hmôt minimalizujeme množstvo emisií organických zlúčenín, ktoré nepriaznivo pôsobia na imunitný systém človeka. Našu snahu o prácu v súlade s prírodou završuje certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001.