e-ggs studio

Štúdio bolo založené v talianskej Florencii v roku 2012 Gaiou Giotti a Gionom Scarsellim. Ich práca je prierezom medzi produktovým dizajnom, návrhmi interiérov a architektúrou. Svoju pozornosť smerujú na neobvyklé javy v každodennom živote a na hľadanie nových spôsobov vyjadrovania a materiálov. „Keď sme začínali našu spoluprácu, hľadali sme názov, ktorý by syntetizoval naše mená a zároveň obsahoval niečo, čo by pripomínalo nejakú z predstáv o dizajne. Egg (z anglického prekladu vajce) berieme ako zrodenie, archetyp, ktorý úzko súvisí s každým nápadom a zároveň obsahuje tiež iniciály našich mien,“ popísal vznik ich názvu Gaia Giotti.

navrhnuté produkty