ekológia

Prírodné materiály si veľmi ceníme, preto dbáme na ich šetrné využívanie počas celého výrobného procesu. Vďaka systematickému školeniu zamestnancov a dôsledným interným auditom znižujeme množstvo nevyužiteľných odpadov. Cieľom environmentálnej politiky TON totiž nie je spĺňať iba legislatívou dané limity, ale ísť na hranice minimálneho zaťaženia krajiny. To sa nám darí aj v oblasti ochrany ovzdušia a nakladania s odpadovými vodami. Používaním vodou riediteľných náterových hmôt minimalizujeme množstvo emisií organických zlúčenín, ktoré nepriaznivo pôsobia na imunitný systém človeka. Našu snahu o prácu v súlade s prírodou potvrdzujeme aj certifikátmi PEFC a ISO.

PEFC
Sme držiteľmi certifikátu PEFC. Záleží nám na tom, aby aj ďalšie generácie mohli žiť obklopené lesmi aspoň v takom rozsahu a stave, aký máme my dnes. Preto náš nábytok a nábytkové diely vyrábame z dreva certifikovaného PEFC. Pri jeho ťažbe sa rešpektujú najvyššie ekologické, sociálne a etické normy.

ISO
Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001 a certifikátu systému environmentálneho riadenia ISO 14 001.

Preglejka pre výrobu sedacieho nábytku
Sme držiteľmi certifikátu Preglejka pre výrobu sedacieho nábytku potvrdzujúceho nízky obsah formaldehydu triedy E1.