Späť

1924

Pretrvávajúce náročné hospodárske podmienky viedli k fúzii konkurenčných spoločností Kohn, Mundus a Thonet na koncern Thonet-Mundus. Závod v Bystřici pod Hostýnem však aj v čase krízy nepretržite vyrába.