Späť

1945

Po druhej svetovej vojne, keď továreň viedol ríšsky správca, bol podnik v súvislosti s povojnovými zmenami znárodnený.