Späť

Nejzajímavějším exponátem byla židle 002

V pátek 23. března byly v rámci veletrhů FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR OFFICE, FOR GARDEN a FOR GREENERY  slavnostně udíleny ceny GRAND PRIX. Tohoto veletrhu a zároveň soutěže jsme se také účastnili a právě naše židle 002 získala první místo v kategorií GRAND PRIX FOR FURNITURE za nejlepší exponát. Komise ohodnotila především vtipné řešení designu, do něhož se promítá soudobé pojetí interiérového objektu a klasické výrobní postupy.

Letos byl do soutěže GRAND PRIX přihlášen rekordní počet exponátů. Nejvíce přihlášených exponátů měl veletrh FOR FURNITURE, a to celkem 31. Porota složená z odborníků v příslušných oborech udělila 3 ceny GRAND PRIX ze všech přihlášených exponátů veletrhu. K hlavní ceně vítěz získal certifikát na 9 m2 výstavní plochy pro rok 2013 zdarma. Základními kritérii pro přihlášení exponátu do soutěže bylo technické řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah k životnímu prostředí.

Židle 002 vznikla jako vítězný návrh soutěže „Bentwood no limits“ (Ohýbání bez limitu), která proběhla u příležitosti výročí 150 let ohýbaného nábytku v Bystřici pod Hostýnem. Designér Jaroslav Juřica tak navázal na tradici Michaela Thoneta a při zachování komfortu a dokonalého designu, posunul jeho legendární židli č. 14, která se sestává z 6 dílů, o kus dál. Šest vydělil dvěma a vznikla 002. Ta se sestává pouze z 3 dílů, z nichž dva jsou identické.