Podmínky pro vstup do Business zone

Stažením jakéhokoli souboru (fotomateriálu, 3D modelu apod.) v Business zone TON se zavazujete, že při užívání tohoto souboru budete dbát dobrého jména značky TON a používat jej pouze k pozitivní propagaci. Při přetisku každé fotografie jste také povinni uvést logo TON minimálně ve velikosti 14 x 8 mm s uvedením znaku „copyright“ v přiměřené vzdálenosti (cca 5 mm) od fotografie. Zároveň je také nutno uvádět designéra daného produktu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů,  v platném znění,  s o u h l a s í m  se zpracováním osobních údajů správcem  TON a.s. se sídlem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem   výhradně za účelem zasílání obchodních sdělení. Osobními údaji se v tomto  případě rozumí jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro  doručování, telefonní číslo, emailová adresa. Správce prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat v rozsahu nezbytném  pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem,  k němuž byly shromážděny.