späť

Knižnica Petra Hájka - Prague, Czech Republic

Solitér: introvertný svet Petra Hájka

Knižnica Petra Hájka sa nachádza v Ústave informatiky Akadémie vied Českej Republiky. V mieste, kde svetoznámy český matematik, Petr Hájek, pôsobil niekoľko rokov. Tento solitérny priestor nesie jeho myšlienky a tiež rozsiahlu zbierku kníh, ktorým venoval celý svoj život.

Svet kníh je situovaný do miestnosti bez akýchkoľvek okien. Štúdio COSMO, ktoré je tvorcom jeho výslednej podoby, zvolil cestu monochromatickosti exteriéru i interiéru. „Modrá farba láka návštevníka od prvého momentu stretu s týmto miestom, je inšpirovaná osobnosťou profesora, pôsobí dôstojne a pokojne zároveň,“ uvádza Tereza Kabelková zo Štúdia COSMO.

„Návštevník postupne zbiera úlomky osobnosti Petra Hájka. Najskôr vďaka jeho myšlienkam a citátom, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane knižnice, po vstupe sa môže zahĺbiť do jeho vnímania sveta skrz knihy, ktoré vo svojom živote napísal, či študoval,“ dodáva Tereza zo Štúdia COSMO.

Drevená knižnica bola vyrobená na mieru danej miestnosti. Návštevníka lákajú veľké priehľady do introvertného sveta matematika, po vstupe sa ocitne v obklopení kníh s malým čitateľským kútom uprostred. Pre zachovanie minimalistického a elegantného dojmu použilo štúdio stoličku č. 002, ktorá sa skladá len z troch komponentov, od spoločnosti TON, a konferenčný stôl v totožnej modrej farbe.

Štúdio COSMO bolo založené Terezou a Jiřím Kabelkovými. Venujú sa celej škále činností, zakladajú si na úzkej spolupráci s klientmi, pri ktorých boku stoja od počiatku projektov až do ich konca.

Produkty v realizácii