Späť

Kompletizácia

5

Jednotlivo spracované diely sa kompletizujú ručne na osobitne určenom pracovisku. Skúsení zamestnanci dokážu stoličku no. 14 zložiť aj za minútu a pol.