Informacje o zarządzaniu danymi osobowymi

Zarządzamy i przetwarzamy dane osobowe w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie ochrony danych i prywatności (rozporządzenie UE 2016/679) wprowadziło dalsze wymogi w tym zakresie. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób TON spełnia te nowe wymagania. Jeśli będą jakieś pytania, prosimy przesłać je na adres gdpr@ton.eu.

1. Kto zarządza moimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest TON a.s. [SA], z siedzibą pod adresem: Michaela Thoneta 148, 76861 Bystřice pod Hostýnem w Republice Czeskiej, identyfikator firmy: 49970585, numer identyfikacji podatkowej: CZ49970585. Firma (zwana dalej "TON") jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Brnie. Pod tym adresem korespondencyjnym oraz na e-mailu gdpr@ton.eu można skontaktować się z osobą  odpowiedzialną za właściwe zarządzanie danymi osobowymi. Administratorami danych osobowych naszych przedstawicielstw poza Czechami są: TON Deutschland (Niemcy), TON Osterreich (Austria), TON Polska (Polska) i TON Slovensko (Słowacja). TON działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe wobec swoich zagranicznych przedstawicielstw. W związku z tym wszystkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, również  dotyczące zagranicznych przedstawicielstw, powinny być kierowane na wyżej wymienione adresy kontaktowe.

2. W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

Każda właściwa umowa wymaga danych osobowych. Używamy danych osobowych do zawarcia umowy kupna i dostarczenia przedmiotu umowy, który w naszym przypadku oznacza dostarczenie mebli i / lub akcesoriów, które obiecaliśmy Państwu, naszym klientom. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Możesz również wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W szczególności są to:

  • Rejestracja w naszej Strefie Biznesowej ( Business zone) , niepublicznym obszarze strony internetowej TON (www.ton.eu) używanym do udostępniania materiałów marketingowych i innych materiałów sprzedażowych. Materiały te są najczęściej używane przez dealerów, architektów, projektantów, dziennikarzy i naszych innych partnerów. Rejestracja w Strefie Biznesowej może zostać usunięta w dowolnym momencie.
  • Rejestracja w celu otrzymywania naszych newsletterów - informacji o zmianach w portfolio, wydarzeniach handlowych i jak dbać o nasze produkty  na codzień, czyli poszerzona obsługa klienta. Żądanie usunięcia z naszej listy mailingowej znajduje się w stopce każdego biuletynu.
  • Formularz kontaktowy w dziale Kariéra na naszej stronie internetowej umożliwia złożenie wniosku online o zatrudnienie w TON (proszę zauważyć, że ta sekcja jest dostępna tylko w czeskiej wersji strony internetowej). Wszystkie materiały przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego Kariery (CV, list motywacyjny i inne) są wykorzystywane wyłącznie do celów zarządzania zasobami ludzkimi i są przetwarzane zgodnie ze wszystkimi wytycznymi prawnymi i wewnętrznymi.

Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w całości lub w części, pisząc na adres gdpr@ton.eu lub na adres korespondencyjny firmy TON. Aktualne informacje o zarządzaniu danymi osobowymi są dostępne na stronie internetowej TON pod adresem www.ton.eu/cz/gdpr.

3. Które podmioty mają dostęp do moich danych?

Oprócz upoważnionego personelu TON, który zapewnia produkcję lub dostarczanie zamówionych produktów pod wskazany adres, może to być usługodawca będący stroną trzecią (np. Przewoźnik, dostawca usług IT). Zawarliśmy z nimi właściwe umowy, aby chronić Twoje dane osobowe.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak dopuszcza to aktualnie obowiązujące prawo. W każdej chwili możesz skontaktować się z upoważnioną osobą (wszystkie kontakty wymienione w punktach 1 i 2) i poprosić o informacje, usunięcie lub korektę Swoich danych. Twoje prawo dotyczy również ograniczeń przetwarzania, sprzeciwu wobec profilowania i automatycznego podejmowania decyzji oraz przenoszenia danych. Aby skorzystać ze Swoich praw wystarczy wypełnić wniosek i po weryfikacji tożsamości w dowolnym sklepie TON w UE, Twoje uwagi zostaną wprowadzone.

5. Czy strona internetowa TON (www.ton.eu) korzysta z plików cookie?

Podobnie jak większość stron internetowych, używamy również plików cookie na stronie www.ton.eu. W szczególności są to: AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik,  Google Tag Manager, Pinterest, Google Business. Pod względem trwałości można je podzielić na krótkoterminowe, tak zwane "pliki cookie sesji", które są przechowywane w przeglądarce tylko do momentu zamknięcia, oraz długoterminowe, trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze dłużej (w zależności od ustawień plików cookie i przeglądarki) jeśli nie usuniesz ich wcześniej osobiście.

6. Jak mogę odmówić używania plików cookie?

Na stronie www.ton.eu można odmówić przechowywania plików cookie podczas pierwszej wizyty na niej, poprzez wyskakujące okienko, które pojawia się na stronie. Możesz również zabezpieczyć się przed przechowywaniem plików cookie na Twoim komputerze przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej na której pracujesz. Szczegółowe informacje na temat przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer, Androida i innych można zawsze znaleźć w ustawieniach lub pomocy technicznej. Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie jest również dostępne na stronie www.youronlinechoices.com.