informace o zpracování osobních údajů

Ke správě a zpracování Vašich osobních dat přistupujeme zodpovědně a podle platných právních předpisů. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů, přináší do této oblasti další požadavky. Ptáte se, jak je splňujeme my? Ty nejdůležitější odpovědi naleznete níže. A pokud máte další otázku, jsme tady pro Vás třeba na gdpr@ton.eu.

1. kdo moje údaje spravuje?

Správcem osobních údajů jsou společnosti skupiny TON, primárně TON a.s. a jeho dceřiné společnosti. Na korespondenčních adresách jednotlivých společností, případně na centrálním e-mailu gdpr@ton.eu, můžete kontaktovat osobu pověřenou dohledem nad bezchybným nakládáním s osobními údaji. Definici společného správce naleznete zde.

2. k jakým účelům se zpracovávají?

Každá řádná smlouva se bez osobních údajů neobejde. Data tedy využíváme pro uzavření kupní smlouvy a pro plnění předmětu této smlouvy, což je v našem případě dodání nábytku a doplňků Vám, našim zákazníkům. Osobní údaje jsou tedy využívány vždy pouze v rozsahu, který je pro daný účel nezbytný.

Souhlas můžete dle uvážení udělit také ke zpracování pro marketingové účely. Konkrétně se jedná o:

  • registraci v Business Zone – neveřejný prostor webových stránek TON (www.ton.eu) určený pro sdílení marketingových a jiných prodejních materiálů. Materiály nejčastěji využívají dealeři, architekti, designeři, novináři a další partneři. Profil je možné v Business Zone kdykoli smazat;
  • registraci k odběru newsletterů – zasílání aktuálních a relevantních informací o novinkách v produktovém portfoliu, prodejních akcích, pečování o dřevěné či čalouněné produkty, poskytování širší podpory. Souhlas s odběrem je možné kdykoli odvolat v patičce každého newsletteru;
  • kontaktní formulář v sekci Kariéra – slouží k možnosti on-line podání žádosti o zaměstnání ve společnosti TON. Veškeré poskytnuté materiály (životopis, motivační dopis a jiné) slouží pouze k personálním účelům a budou zpracovány v souladu s veškerými legislativními a interními normami.

Souhlas se zpracováním údajů také můžete odmítnout, ať již celý, či pouze v jednotlivých částech, e-mailem na gdpr@ton.eu nebo na korespondenční adrese společnosti TON. Aktuální informace ke správě osobních údajů jsou zveřejňovány na webové stránce www.ton.eu/cz/gdpr.

3. které subjekty mají k mým údajům přístup?

Kromě oprávněných pracovníků firmy TON, kteří zabezpečují výrobu či dodání produktů na požadovanou adresu, to mohou být třetí subjekty, poskytující nám své služby (např. dopravce, poskytovatelé IT služeb). Se všemi jsme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřeli korektní smlouvu.

4. jak dlouho máte mé údaje uloženy?

Tak dlouho, jak stanovují právní předpisy. Kdykoliv se také můžete obrátit na pověřenou osobu (všechny kontakty najdete v bodě 1. a 2.) a požádat ji o informace, případně výmaz a opravu nepřesných dat. Vaše právo se vztahuje také na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Stačí vyplnit žádost a po ověření totožnosti na kterékoliv prodejně TON v rámci EU bude vyřízena.

5. používáte na webu ton.eu soubory cookie?

Jako naprostá většina webových stránek, používáme také na www.ton.eu soubory cookie. Konkrétně se jedná o AdWords, Facebook, Google Analytics, Sklik, Google Tag Manager, Pinterest, Google Business. Z hlediska trvanlivosti je lze dělit na krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

6. jak mohu soubory cookie odmítnout?

Na www.ton.eu můžete ukládání souborů cookie odmítnout ihned při příchodu, a to skrze pop-up okno, které se na stránkách objeví. Se soubory můžete dále pracovat ještě v internetovém prohlížeči, který je automaticky ve výchozím nastavení přijímá. Podrobné informace pro Chrome, Firefox, Internet Explorer, Android a další naleznete vždy v nastavení či technické podpoře. Účinný nástroj pro správu souborů cookie je také k dispozici třeba na www.youronlinechoices.com/cz.

7. máte váš přístup k GDPR někde shrnutý?

Pečlivě přistupujeme nejen k výrobě nábytku, ale také ke správě Vašich osobních údajů. Vycházíme přitom z platných zákonů, zároveň se dopředu snažíme eliminovat všechna bezpečnostní rizika, která se správou údajů souvisí. Všechny důležité body jsme shrnuli do Kodexu zpracování osobních údajů ve skupině TON.

Dokumenty ke stažení

  1. Formulář pro získání informací držených správcem
  2. Kodex skupiny TON ke zpracování osobních údajů
  3. Definice společného správce TON