Přejít k obsahu Přejít k menu Přejít k vyhledávání

Projekty EU

Projekt: Energetická optimalizace výrobní haly TON a.s.

TON a.s. zrealizoval investičního projektu: „Energetická optimalizace výrobní haly TON a.s.“

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 3. 12. 2013 č. 76-13/3.1EED03-1271/13/61200 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) byl projekt „Energetická optimalizace výrobní haly TON a.s.“ uznán za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu Eko-energie – Dotace – Výzva III.

Cílem projektu bylo především snížení energetické náročnosti na vytápění haly, snížení spotřeby elektrické energie celého odsávacího zařízení a snížení produkce emisí TZL do okolí.

Zahájení realizace 3. 7. 2013, ukončení projektu 5. 2. 2015. Celkové vynaložené náklady 82 890 tis. Kč. Přijatá dotace 23 866 tis Kč. Projekt byl ukončen v souladu s plánovaným termínem ukončení.